Studie-/ huiswerkprogramma

Het is allemaal begonnen toen de eerste lichting kleuters overstapten naar de lagere school. Wij waren er al zeker van dat zonder extra steun deze kinderen toch zouden verdwalen onderweg naar de volwassenheid. In november 2004 zijn wij daarom gestart met het huiswerkprogramma. Er was meteen al veel respons. Niet alleen ex-kleuterschoolgangers kwamen erop af maar ook veel kinderen die nog nooit een kleuterschool van binnen hebben gezien. Dat was te merken!

 

 

Lesprogramma

In de loop van de jaren is er veel veranderd in ons programma. In het begin was het huiswerk van de kinderen de uitgangsbasis, maar al snel veranderde dit in het geven van bijles op het gebied van taal en rekenen. Het bleek dat veel kinderen absoluut niet in staat waren hun huiswerk te maken. We constateerden veel copieergedrag en zagen vooral bij rekenen veel zogenaamd mechanisch rekenen; dit is wanneer een kind de capaciteit heeft te rekenen, maar niet doorziet wat er nu uiteindelijk berekend wordt.
Een ander probleem is de onverzadigbare drag om steeds maar weer bevestigd te willen worden in hun kunnen. Deze kinderen zijn erg onzeker van zichzelf. Dit vergt veel van het onderwijzend personeel, omdat ze erg slecht onafhankelijk kunnen werken. Dit heeft ons ertoe gebracht de kinderen in te delen in niveau-groepen met daarop aangepaste leermethodes.

Testen

Alle kinderen krijgen aan het begin van het schooljaar een test; een voor het rekenen en een voor de Roemeense taal. Op basis hiervan wordt het kind ingedeeld in een niveau-groep. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind, maar doorslaggevend is de test. Elke niveaugroep heeft zijn eigen instructeur en dit kan per vak verschillen. Op basis van tussentijdse testen wordt van ieder kind een evaluatie bijgehouden, wat zich verwoord in het lesprogramma van het kind.

Opkomstfrequentie

Opkomstfrequentie is bij ons erg belangrijk, zowel voor wat betreft de reguliere school als voor ons studie-/huiswerkprogramma. Elk kind krijgt een stempelboekje, die ze dagelijks moeten laten afstempelen op school. Geen stempel, geen toegang tot het studieprogramma en alle andere daaraan gekoppelde activiteiten! Ook bij ons wordt het boekje afgeparafeerd, op basis waarvan een score per kind wordt bijgehouden. Deze score kan uiteindelijk omgezet worden in een materiele beloning (grabbelton).

Recreatief programma

Om het programma aantrekkelijk te maken wordt er veel naast georganiseerd. Zo is er regelmatig op vrijdag een doe-middag. De kinderen hebben middels een enquete aan kunnen geven waar hun voorkeur naar uit gaat en op basis daarvan zijn diverse groepen ingedeeld. Zo kunnen ze kiezen uit dans/theater, handwerk, handenarbeid (knutselen), zang en/of sport.
Sinds februari 2010 zijn we gestart met een soort van meidenclub voor de oudste meisjes. Voorlichting en preventie zijn  een belangrijk item. Ook de oudere jongens komen apart samen om verder na te denken over hun leven(sdoel).

Het team van het studie-/ huiswerkprogramma:

1. Aurelia Dabacan

Zij is onderwijzeres aan de lagere school Vasile Moldovan. Al enige jaren begeleid zij haar eigen kinderen na schooltijd. In haar groep zitten niet alleen roma kinderen maar ook enige roemeense. Opmerkelijk in haar groep is dat de kinderen elkaar wederzijds helpen.

2. Dorina Todoran

Dorina geeft roemeense les aan de bovenbouw van de lagere school Vasile Moldovan. Zij komt twee keer per week bij ons om aan de oudsten (11-14jr) extra roemeense les te geven. In tegenstelling tot veel Roemenen is zij zeer punctueel.

3. Andrei Szilveszter

Hij is kleutermeester bij ons op de kleuterschool, maar heeft eveneens papieren als onderwijzer van de benedenbouw van de lagere school. Hij begeleidt de jongste telgen oftewel de eerste- en tweede jaars, maar ook zij die op dat niveau zijn blijven hangen. Andrei legt zich met name toe op het leren lezen en schrijven. Daarnaast geeft hij ook Bijbelles.

 

 

 

4. Bram van Houwelingen

Bram is in oktober 2008 bij ons komen werken als vrijwilliger. Hij zou zich met name buigen over het recreatief programma, in het bijzonder voetballen, maar het pakte allemaal wat anders uit. Bram geeft nu rekenen aan dezelfde kinderen die bij Andrei voor roemeense les komen. Bram bereidt alle rekenlessen voor en houdt alle testen bij van alle kinderen die rekenles volgen.
Sinds najaar 2009 volgt Bram een studie “onderwijs assistent” aan de NTI en kan hij zijn stage bij ons volgen.

5. Jorine Steen

Sinds oktober 2009 is Jorine bij ons werkzaam als orthopedagoog. Jorine legt zich toe op verbetering van ons lesprogramma. Zij analyseert de leerproblemen waar wij bij de kinderen tegenaan lopen en zoekt oplossingen. Zij test regelmatig de kinderen. Daarnaast heeft zij zich toegelegd op het begeleiden van een aantal zeer moeilijk lerende kinderen. Jorine is graag creatief bezig en geeft mede invulling aan het Bijbelstudie programma.

 

 

6. Istvan Szelcusean

Vanaf 2007 als logopedist werkzaam bij de kleuterschool. Hij is psycho-pedagoog. Istvan is als Hongaar een beetje een vreemde eend in de bijt. Hij heeft een hele belangrijke rol gespeeld in ons huidige studie-/huiswerkprogramma. Hij kwam met verschillende leermethoden, die wij nog steeds gebruiken. Ter ondersteuning van het alfabetiseringsprogramma heeft hij eigenhandig een computerprogramma ontwikkeld, die bij de kinderen zeer aanslaat.

 

7. Marylou Rummey

Marylou en haar man Mike komen uit Canada en zijn missionaire werkers. Marylou is van oorsprong kleuterjuf en mag daarom graag met kinderen werken. Zij helpt ons sinds 2007 en begeleid de schoolkinderen met hun huiswerk. Zij geeft graag Bijbelles en kan dat ook heel goed. Daarnaast doet ze samen met Jorine de meidenclub.

 

 

8. Henk Zijl

Al vanaf het begin werkzaam in het studie-/ huiswerkprogramma. Echter vanaf 2008 ook echt betrokken bij het geven van onderwijs. Hij begeleidt de wat oudere kinderen met lezen en schrijven en rekenen. Verder geeft hij invulling aan de Bijbellessen. Hij is min of meer de “overall” coordinator.

Logo

Nieuwsbrief

Inlogformulier