Bij het onderwijsprogramma ontvangen we dagelijks een heel aantal kinderen. Waar komen deze kinderen vandaan, en in welke situatie leven zij? Hoe komt het dat ze hulp nodig hebben bij het leren?

Leefomgeving

De kinderen komen alleen overdag. Ze slapen thuis. Het zijn, met uitzondering van een paar kinderen, allemaal kinderen die in dezelfde straat wonen. De kinderen zijn geen ‘doorsnee’ Roma kinderen. De groep Roma’s is ontzettend veelzijdig en kent armere en rijkere stammen. Het zijn allemaal kinderen uit dezelfde arme wijk. Dat is een plek waar alleen Romazigeuners wonen. Het begin van de straat zijn huizen van steen. Hoe verder in de straat, hoe slechter de huizen. Achterin de straat zijn de huizen van hout, met een dak van losse planken en platen. De huizen bestaan meestal uit één ruimte waar de hele familie woont. 

De straat bestaat uit zo’n honderd gezinnen. Veel ouders zijn ongeschoold en analfabeet. Ouders gaan regelmatig naar het buitenland (Italië, Frankrijk, Spanje) om te bedelen. Kinderen blijven dan bij oma of tante, of alleen achter. Er zijn veel jonge moeders. Het komt regelmatig voor dat meiden van 15 jaar zwanger zijn. Gezinnen zijn groot; zo’n 6 kinderen in een gezin is eerder regel dan uitzondering. Er is veel alcohol- en sigarettenverslaving. Deze Roma-gezinnen spreken onderling Romani, de Roma-taal. Roemeens is voor hen dus een tweede taal. 
 

Schoolsituatie

De school waar de kinderen heen gaan is de school van het dorp waar ook Roemeense niet-Romakinderen heen gaan. Deze school is van 8 uur tot 12 uur in de ochtend. Voor kinderen in de klassen 5 tot en met 8 (Nederlandse groep 7 tot tweede klas middelbaar onderwijs) is het van 8-14 uur. De Roma-kinderen die naar school gaan, worden meestal niet door ouders gestuurd. De meesten gaan niet dagelijks. Wat ook gebeurt is dat ze wel redelijk regelmatig gaan, maar in het voorjaar naar het buitenland gaan om te bedelen of gaan werken. 
De Romakinderen zitten vaak in de schoollokalen achterin, apart van de niet- Romakinderen. Het komt regelmatig voor dat ze geen lesmateriaal krijgen. Zij gaan door naar een volgende klas waarin op een volgend niveau wordt lesgegeven, ook wanneer zij dit niveau niet hebben. Hierdoor komt veel van de lesstof niet over. 
 

Waarom hulp nodig bij leren?

Kinderen zijn vaak opgevoed door moeders die zelf nog kinderen zijn in hun ontwikkeling. Kinderen hangen rond op straat en kunnen al heel jong honden wegjagen en een vuurtje stoken. Ik heb kinderen van twee jaar zien roken, om een voorbeeld te noemen. Andere dingen wordt hen niet geleerd. Er wordt bijvoorbeeld weinig tegen baby’s gepraat. Er zijn gezinnen die geloven dat baby’s van jonger dan een maand nog niks horen. Het zijn ‘taalarme’ gezinnen. De peuters spelen niet met speelgoed. Voordat ze op de kleuterschool kwamen hebben ze bijvoorbeeld nooit gepuzzeld. Er zijn geen boekjes in de huizen. Kleuters komen al met achterstand bij de kleuterschool binnen. Er zijn kinderen die dan nog geen kleuren benoemen of tellen. Er is ook een grote kans dat ze weinig van het Roemeens van de kleuterjuf begrijpen omdat dat thuis niet gesproken wordt. 
Het is daarnaast mogelijk dat kinderen weinig concentratie hebben doordat ze honger hebben. Met name op school kan dit meespelen. Voor het onderwijsprogramma krijgen de kinderen wel brood.
De onstabiele gezinssituaties hebben waarschijnlijk ook veel invloed op de kinderen. Er is vaak geen rust in de gezinnen. Vader en/of moeder zijn een groot deel van het jaar weg. Vader of moeder is onbetrouwbaar door een alcoholverslaving. Wij weten geen cijfers, maar hebben het vermoeden dat er veel seksueel misbruik plaatsvindt. 
Daarnaast kunnen er bij een aantal kinderen ook meer aangeboren problemen spelen. Er zijn maar weinig kinderen die een bril dragen. Er moeten waarschijnlijk veel meer kinderen zijn die niet goed zien. In ieder geval zijn er een aantal kinderen die scheel kijken. Moeders roken en drinken regelmatig nog tijdens de zwangerschap. Ook zijn er kinderen die geboren worden uit  relaties binnen de eigen familie.
Dit alles samen maakt dat veel kinderen achter zijn in hun ontwikkeling. Het is ontzettend nodig dat ze op hun niveau stapje voor stapje begeleid worden in hun leerproces. 
Logo

Nieuwsbrief

Inlogformulier