Kleuterschool “LALEAUA”

In april 2002 openden wij voor het eerst de schooldeuren van de kleuterschool. Een kleuterschool voor arme kinderen, maar het werd algauw een kleuterschool voor arme roma kinderen. Een inventarisatie onder de gezinnen leverde ons een enthousiaste lijst op van 42 in aanmerking komende kinderen. Een ouderavond trok 22 ouders en uiteindelijk kwamen hooguit 18 kinderen naar de kleuterschool. Wat het aantal kinderen betreft is er niet zoveel veranderd. We kennen nu 31 ingeschreven kinderen, waarvan zo’n 24 geregeld de kleuterschool bezoeken.

 

Schoolfrequentie

De bezoekfrequentie is echter stukken verbeterd en steeds meer ouders gaan het belang van onderwijs inzien. Maar eerlijk gezegd nog steeds te weinig ouders. Wantrouwen heeft in de tijd weliswaar plaats mogen maken voor vertrouwen, maar toch moesten wij in het schooljaar 2008-2009 behoorlijk slikken toen wij een enorme daling zagen in het aantal kinderen. Niet dat ze er niet waren, maar ze kwamen niet opdraven.

Wat de redenen zijn blijft soms gissen. Een zorgwekkende ontwikkeling is dat veel Roma’s hun geluk buiten Roemenie zoeken door daar (seizoens)werk te verrichten en vaak nemen zij daarbij hun jonge kinderen mee, die voor een extraatje zorgen door te bedelen. Ook dit jaar verdwenen er halverwege het schooljaar kinderen naar het buitenland. Een fenomeen waar wij als onderwijsinstituut moeilijk mee kunnen werken. Ook ziekte speelt een rol, maar moet gezegd worden dat ouders vaak erg gemakzuchtig zijn als het gaat om het sturen van kinderen naar school.

Het kleuterschoolteam:

1. Domnica Susca

Domnica is vanaf 2008 bij ons in dienst en is vanwege haar jarenlange ervaring direct aangesteld als kleuterschool directrice. Twintig jaar lang was zij reeds werkzaam in het onderwijs en heeft veel ervaring met zigeunerkinderen. Met haar 50 jaar is zij een echte moederkloek, wat het erg goed doet bij onze roma kinderen. Zij valt op door haar geduld met deze kinderen, wat een belangrijke eigenschap bij met het werken met deze kinderen.
 
 
 
 

2. Andrei Szilveszter

Voor Andrei zijn eerste baan in het onderwijs. Sinds 2009 aangesteld als meester voor de jongste groep. Andrei is een enthousiaste medewerker, die direct al aangaf ook graag te willen helpen bij ons studieprogramma Meditas. Zijn positieve en leergierige instelling maken hem tot een goede collega. De kinderen kunnen het prima vinden met een meester. Andrei doet naast zijn werk nog een studie als verpleger.
 
 
 
 

3. Aurora Sas

Aurora is een trouwe werkneemster, zij werkt al bij ons vanaf 2003. Aurora zorgt voor de inwendige mens en ziet erop toe dat alles er schoon bij staat. Zij weet precies waar ze je 'smorgens blij mee kan maken;  een kopje koffie of thee met of zonder broodje. Ze is een rustig persoon en kinderen houden van haar, maar.......maak haar niet boos! Veel kleine kinderen mogen 'smorgens bij binnenkomst graag even bij haar in de keuken komen om "hallo" te zeggen.
 
 
 
 

Erkenning

De kleuterschool is geautoriseerd en wordt door de Roemeense overheid erkend. Financiele steun komt helaas nog steeds niet van de Roemeense overheid. Wel ondersteunt zij ons sinds 2009 door dagelijks melk en broodjes te verstrekken.
We hebben een goede relatie met de onderwijsinspectie, die ons graag helpt als het gaat om adviezen. Echter ook zij zijn beperkt, omdat er weinig aangepast leermateriaal voor achterstandskinderen is.

Programma kleuterschool

Ons programma respecteert het overheidsprogramma, maar kent vele aanpassingen. “Onze” kinderen, uitzonderingen daargelaten, kennen meestal een enorme sociale achterstand. Ze krijgen van-huis-uit te weinig mee om normaal op een school mee te kunnen draaien. Taal- en spreekvaardigheid zijn veelal weinig ontwikkeld, luistervaardigheid laat sterk te wensen over, heel weinig concentratie vermogen, echter veel fysieke communicatie, weinig hygienische kennis. Veel aandacht moet worden besteed aan deze punten om uiteindelijk te komen tot “echt” onderwijs.

Schoolprogramma

Het dagelijks programma ziet er ongeveer volgt uit:
 
07.30 – 08.00 kinderen ophalen met de bus
08.00 – 08.30 aankomst kleuterschool; omkleden, plassen en wassen. 
08.30 – 09.15 spelen
09.15 – 10.00 maaltijd
10.00 – 10.30 educatief programma
10.30 – 11.00 begeleid spelen
11.00 – 11.45 educatief programma
11.45 – 12.00 gereedmaken voor naar huis
12.00 – 12.30 afleveren van de kinderen
 
We kennen twee groepen; klein-midden en midden-voorbereidend. In de eerste groepen zitten kinderen tussen 3,5 - 5 jaar en in tweede groep in de leeftijdsgroep 5 - 7. In de tweede groep zitten de kinderen die het jaar daarop doorstromen naar de lagere school, vandaar ‘voorbereidend”.
 
Wij mogen constateren dat kinderen die de kleuterschool hebben doorlopen het aanzienlijk beter doen dan degenen die dat niet hebben gedaan. Ook kunnen we constateren dat kinderen die de kleuterschool hebben doorlopen, de lagere school veel frequenter bezoeken. Neemt niet weg dat deze kinderen extra hulp nodig hebben om het programma op school bij te benen en door te zetten. Veel van deze kinderen zijn niet in staat om het schoolprogramma te behappen. Ze hebben gewoonweg nog te weinig bagage om normaal mee te draaien.
 
Zo is ons studieprogramma “Meditas” ontstaan, om hun hierbij te helpen.
Logo

Nieuwsbrief

Inlogformulier