Iedereen in Nederland krijgt een langer rekeningnummer.

In Nederland wordt hard gewertk aan de overschakeling naar IBAN (International Bank Account Number). Het is een langer rekeningnummer dat voor een deel bestaat uit uw huidige nummer. Ook worden overschrijvingen en incasso’s aangepast aan nieuwe betaalstandaarden. Deze veranderingen in het betalingsverkeer worden onder de naam ‘SEPA’ doorgevoerd. SEPA staat voor: Single Euro Payments Area.
Dit is best even wennen. Voor bedrijven en stichtingen meer dan voor consumenten. U leest er meer over in dit artikel.

1.    Wat moet ik doen?
Het enige wat voor u écht belangrijk is, is dat u weet waar u uw IBAN kunt vinden. U hoeft zelf niets te doen. De door te voeren wijzigingen die SEPA met zich meebrengt worden door de banken, overheid en organisaties uitgevoerd.

 

2.    Wat is IBAN eigenlijk?
IBAN staat voor International Bank Account Number. Dit rekeningnummer is in elk land op een soortgelijke wijze opgebouwd. Het nummer bestaat uit uw huidige rekeningnummer, dat vooraf gaat door de landcode, een controlegetal, een code van de bank en één of meer nullen. In Nederland bestaat IBAN uit 18 tekens.

 

         

              

                                      Vul hier   uw bankrekeningnummer in

                                      om te zien wat uw IBAN is.

 

 

 

3.  Waar vind ik mijn nieuwe IBAN-rekeningnummer?
Uw nieuwe IBAN-rekeningnummer is nu al te vinden op uw rekeningafschriften. Ook staat deze al in uw internetbankieromgeving. Hierboven kunt u uw oude rekeningnummer invullen om te zien wat uw IBAN is.

 

4.  Hoe kan ik mijn huidige rekeningnummer naar IBAN overzetten?
U hoeft uw rekeningnummer niet zelf om te zetten. Dit heeft de bank voor u gedaan.

 

5.  Verandert er ook iets voor geven via machtigingen?
Ja, met de nieuwe regels zijn wij verplicht u te informeren over wanneer het daar u opgegeven bedrag van uw rekening wordt afgeschreven. Ook ontvangt u van ons een machtigingskenmerk. Dit is het nummer van uw machtiging. U hoeft hier verder niets mee te doen. Als u stichting Laleaua heeft gemachtigd krijgt u hierover in de komende maand bericht. Natuurlijk kunt u altijd door middel van één telefoontje uw machtiging verhogen, verlagen of stopzetten via 0599- 610159 (Bea van der Horst)

 

6.  Wat is een incassant-ID?
Organisaties die bedragen mogen incasseren van anderen hebben een eigen kenmerk. Het incassant-ID van stichting Laleaua is NL06ZZZ020790330000.

 

7.  Wat is het ‘nieuwe’ rekeningnummer van Laleau?

Het rekeningnummer van de stichting Laleau ziet er nu zo uit: NL39 RABO 0380 7057 29. Gebruik dit rekeningnummer als een gift wil overmaken.

 

8.  Waar vind ik meer informatie?
Meer informatie vindt u op www.overopiban.nl