Eerste kennismaking

Waarom doen we dit nu eigenlijk? Voor mij, Henk Zijl, een heel persoonlijke vraag. Ik herinner mij de eerste keer, dat ik in een zigeunerstraat kwam. Het was al donker en alles was besneeuwd. Buiten was het ijskoud en uit heel kleine raampjes en nog veel meer kiertjes ontsnapte wat licht. De deur ging open, mijn brillenglazen besloegen meteen. Het was heel warm, benauwd en vooral rokerig.Vele ogen lichtten op uit de schaduwrijke hoeken van de kleine ruimte. Ik ontwaarde al gauw zo’n 8 personen; staande, liggend en zittend in de kleine nagenoeg vierkante ruimte. De penetrante geur gierde door mijn neus. Ergens had ik dit eerder geroken. Later zou ik mij herinneren waar. Er werd vriendelijk gelachen en we werden uitgenodigd vooral binnen te komen en plaats te nemen. Ik voelde mij ongemakkelijk en eerlijk gezegd peinsde ik er niet over om tussen hen in te gaan zitten. Verlegen lachten we wat naar elkaar. Ik voelde mij een indringer, temeer omdat wij op sleep waren genomen door de “Bulabasi” van de zigeunerstraat/-wijk. Deze mensen konden niet anders dan accepteren, dat vreemden zomaar hun ”huisje” binnendrongen. Ik was blij dat we weer opgelucht konden ademhalen, toen we de deur achter ons dicht hoorden gaan. Ik denk zij ook.....
 

De harde feiten

In de dagen die daarop volgden werden wij met de neus bovenop de harde feiten gedrukt. Hier is een volk dat in armoede lijdt, direct naast de deur zullen we maar zeggen. Meteen schoten mij woorden uit de Bijbel door mijn hoofd, althans ik was er bijna zeker van dat ze erin voor kwamen. In het Oude Testament kwam God tot de volgende conclusie: “Mijn volk komt om doordat het met Mij niet vertrouwd is”.Kennis hebben we nodig om te (over)leven. Kennis hebben we nodig om God op de juiste manier te dienen. We moeten God leren kennen. En dat kan door Zijn Zoon Jezus te leren kennen. Een juiste blik op God en Zijn perspectief op het leven stelt ons in staat de juiste beslissingen te nemen.
Een verkeerd perspectief leidt tot verkeerde beslissingen. Gebrek aan kennis leidt tot armoede, zowel materieel als spiritueel. Juiste beslissingen zijn nodig om volwaardig mee te kunnen draaien in de maatschappij, waar wij deel van uit maken. Gebrek aan kennis heeft zowel geestelijk als fysiek invloed op een mens en leidt daarmee tot separatie. Een gebrek aan kennis (lees ook inzicht), leidt meestal ook tot een gebrek aan motivatie om je ergens voor in te zetten.
Armoede houdt niet direct een gebrek aan geld in, maar eerder een gemis aan middelen voor een menswaardig bestaan. Het is in dit opzicht veel erger, dat mensen de aansluiting missen met de samenleving waar zij deel van uit maken.
 

Een verlangen

Toen ik de vraag stelde aan een jochie van zo’n 10 jaar oud, die al aardig wat Engels kon, wat hij later zou willen worden, kwam na lang aarzelen “straatveger” over zijn lippen. Dit brak mijn hart. Een joch van die leeftijd droomt erover om piloot, politie- of brandweerman of weet ik wat nog meer te worden, maar zeker geen straatveger!
En: Wat heb ik eraan kunnen doen, dat ik in het welvarende deel van de wereld ben geboren? Wat heb ik eraan kunnen doen, dat ik geboren werd in een liefdevol gezin, waar ouders naar je omzien? Wat heb ik eraan gedaan, dat ik christelijk opgevoed mocht worden? Dat ik kon studeren wat ik wilde? Niks, maar dan ook helemaal niks! 
Heeft dat jochie ervoor gekozen om als zigeuner geboren te worden? Heeft hij zijn ouders kunnen uitkiezen? De straat waarin hij opgroeide? Koos hij voor zijn situatie? Nee, zeker niet!
Alles tezamen bracht God in mij het verlangen om iets voor deze kinderen te doen. Voor deze jongen was het waarschijnlijk al te laat, maar misschien kunnen anderen nog geholpen worden. 
 

De keuze voor de start van de kleuterschool

“Kennis” bracht mij bij onderwijs en dat is dan ook onze insteek geworden in de hulpverlening. Je mag kennis ruim zien; opvoedkundig, sociaal, school, maar ook Bijbels onderwijs.
We hebben eerst gekozen voor educatief onderwijs, te beginnen met de kleuterschool.
Oscar Lewis, een onderzoeker naar de oorzaken van armoede, komt in zijn studie “Culture of poverty” tot de conclusie, dat kinderen die tot de leeftijd van 7 jaar geen educatie hebben genoten evenmin in staat zijn zich te ontworstelen uit de wurggreep van armoede. Alle educatieve inspanningen na het zevende levensjaar blijken veelal vruchteloos. Een reden temeer om ons in eerste instantie in te zetten voor de kleuters.
 

Een nieuwe identiteit en een geliefd kind van God

Maar waarom ook Bijbelkennis? God toont zich in de Bijbel als een liefhebbende Vader die voor Zijn kinderen zorgt. Niet een Vader met wie je de draak steekt, maar een op wie je kunt bouwen en vertrouwen. In Jezus Christus hernieuwt God ons levensdoel; te leven tot Zijn eer. Dit aspect geeft een nieuwe visie op het leven. Door Jezus krijg je een nieuwe identiteit en ben je een geliefd kind van God. Twee belangrijke aspecten, die deze kinderen al vroeg moeten ontberen. Veel kinderen kennen helaas weinig ouderlijke liefde. Door onduidelijke rolpatronen en weinig goede voorbeelden zie je bij veel jongeren al vroeg identiteitsproblemen. Een juist zicht op je ware identiteit en wetend dat je geliefd bent zijn twee voorwaarden om boven je eigen huidige situatie uit te stijgen.
Voor ons is het ook een missie. We kunnen Jezus woorden niet negeren, wanneer Hij ons opdraagt het goede nieuws overal te brengen.
Logo

Nieuwsbrief

Inlogformulier