Introductie

 
Wie zijn wij en wat doen wij? 
Wij zijn een groep mensen, die zich inzet voor kansarme Roma-kinderen in Roemenië. Wij bieden verschillende onderwijsprogramma’s voor kleuters, basisschoolkinderen en tieners.
 
Waar zijn wij actief?
Wij verzorgen de onderwijsprogramma’s in een eigen schoolgebouw in Târnăveni, een oud industriestadje in centraal Roemenië. In Târnăveni wonen, procentueel gezien, de meeste Roma-families. 
 
Waarom zijn wij daar actief?
Door gebrokenheid in families, analfabetisme, hoge werkeloosheid en discriminatie hebben de Roma-kinderen een grote sociale achterstand. Wij hopen de kinderen met onderwijs en persoonlijke aandacht een perspectief te bieden, dat hen kan helpen om op termijn hun ellendig bestaan te ontgroeien.
 
Wat is onze missie?
Door onze onderwijsprogramma’s willen wij praktische invulling geven aan het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Wij willen de kinderen laten weten, dat zij van waarde zijn en door God gekend en geliefd. 
 

Organisatie

De Asociatia “Laleaua” (De Tulp) is opgericht in 2001. Deze Roemeense moederorganisatie is verantwoordelijk voor het algemene beleid en de dagelijkse gang van zaken op school. De organisatie werkt samen met de lagere school “Vasile Moldovan” uit de wijk Bozias, Târnăveni.
Daarnaast bestaat er een nauwe samenwerking met Care Foundation uit Rotterdam, om het werk onder de Roma-bevolking meer inhoud te geven.
Verder onderhoudt de organisatie contacten met de onderwijsinspectie, de kinderbescherming en de plaatselijke overheid. 
In 2002 zag ook de gelijknamige Nederlandse dochterorganisatie Stichting “Laleaua” het levenslicht. Deze stichting zetelt in Stadskanaal en draagt zorg voor de morele, financiële en materiële ondersteuning van het werk op de school in Roemenië, zodat de continuïteit van de programma’s is gewaarborgd. Verder kent de organisatie een aantal werkgroepen door heel Nederland.
 

Werkgroepen

In de loop der jaren zijn diverse werkgroepen in Nederland gestart, die het werk van de organisatie ondersteunen. 
De werkgroep “Laleaua” Stadskanaal organiseert allerlei jaarlijkse sponsoractiviteiten en presentaties om aandacht en donateurs te verwerven. 
De werkgroep “Laleaua” Veenendaal organiseert elk jaar een zomerprogramma onder de Roma-kinderen en ondersteunt met name het bijscholingsprogramma voor de basisschoolkinderen en de tieners. 
De werkgroep “Laleaua” Hilversum richt zich voornamelijk op sponsoractiviteiten voor de kleuterschool. 
Bovendien worden er allerlei sponsoractiviteiten georganiseerd door diverse groepen mensen, onder meer uit Mussel, die zich richten op allerlei losse projecten in en rond de school.
 

Grondslag

De organisatie baseert zich op de Bijbel en kent Jezus Christus als haar Heer. Zij maakt in haar werk geen onderscheid op basis van ras, geloof of geaardheid. Zij verwacht dat een ieder die, op wat voor manier dan ook, participeert in het werk de Bijbelse grondslag respecteert.