Scholen

De afgelopen jaren heeft de associatie met hulp van scholen uit Nederland andere scholen kunnen helpen met meubilair en/of didactisch materiaal, computers, schoolborden, tekengerei etc.
Zo zijn daar de kleuterschool in Deaj, lagere school in Botorca en de lagere school in Bozias, Tarnaveni.
Bij de kleuterschool in Deaj werd zelfs een speeltuin met hekwerk door catechesanten uit Stadskanaal geplaatst.

 

Oud meubilair in school Botorca 

                             verandert in nieuw..........               

 

Kinderziekenhuis

Het plaatselijke kinderziekenhuis werd van binnen en buiten flink onder handen genomen.
Drie jaar werd daar geschilderd aan deuren en kozijnen. Twee jaar door een groep jongeren uit Stadskanaal en een twee jaar door jongeren uit Veenendaal.  Zelfs een gedeelte van het interieur kon onderhanden worden genomen. De werkgroep uit Veenendaal stak de handen flink uit de mouwen door twee doucheruimtes te renoveren; een voor de moeders en een voor het personeel.
Met hulp vanuit Nederland konden we kinderkleding daar achterlaten, maar ook pampers, matrasjes, lakentjes etc.
De laatste jaren zijn we daar niet meer actief. Het kinderziekenhuis is nu van binnen flink aangepakt door Roemenie zelf. Er heerst een heel andere sfeer dan 8 jaar geleden.

Ziekenhuis/Polikliniek

Het ziekenhuis mocht zich meerder malen verheugen op flinke partijen pampers, verbandmateriaal, naalden, catheters, bloedsuikermeters en wat niet meer. Een gehele oogmeet-instrumentarium kon daar achtergelaten worden. Deze is geplaatst in de polikliniek. Rolstoelen, rolators, krukken en dergelijk medische attributen konden via de associatie worden geleverd.

PHARE projecten

In 2008/2009 heeft de Asociatia Laleaua geparticipeert in twee Phare projecten. Projecten ter verbetering van de positie van de Roma in en rondom Tarnaveni.

Beide projecten beoogden een verbetering van de leefomstandigheden van de roma gemeenschap in en rondom Tarnaveni.

Op deze manier konden ruim 150 roma’s geholpen worden aan nieuwe identiteitspapieren en 200 roma gezinnen konden grondeigendomsbewijzen in ontvangst nemen. Hierdoor werd hun rechtspositie verbeterd, maar werden ze ook belastingplichtig.
Echter nu staat de weg open voor verdere hulpverlening vanuit de Europese Unie. Te denken valt aan verbetering van de infrastructuur en woningbouw.
Of de associatie hierin verder betrokken zal zijn hangt sterk af van de partners die deel zullen nemen aan dergelijke projecten.

Ambulante hulp

In samenwerking met de plaatselijke kinderbescherming kon de associatie diverse arme gezinnen helpen met kleding, medicijnen en transport.