Opbergkist maken

 

De afgelopen jaren is het onderwijsprogramma behoorlijk ontwikkeld. We hebben steeds meer een lesprogramma wat aansluit op wat de Roma-kinderen nodig hebben.

Er was nog een groep jongens bij wie we ons afvroegen wat de beste benadering zou zijn. Jaren hebben zij ook reken- en taallessen gekregen, wat vaak moeilijk ging bij deze groep. Zij zijn druk en snel afgeleid, of wat ze moeten leren onthouden ze nauwelijks.

 

 

 

Lees meer...

Vooruitgang in de leefomstandigheden van zigeuners begint bij goed onderwijs voor de kinderen. Dit heeft te maken met een aantal aspecten.

Ontwikkelingsachterstanden

Een kind leert door de wisselwerking tussen het kind en de omgeving waarin het opgroeit. Deze omgeving heeft een sterke invloed op de ontwikkeling van het kind. De omgeving bepaalt namelijk welke leerervaringen een kind opdoet. ‘Omgeving’ wordt in dit verband ruim bedoeld, het gaat dan zowel om de opvoeders en andere gezinsleden, als de fysieke leefomgeving.
Als opvoeders weinig met een kind communiceren en er ook weinig leermaterialen in huis zijn  (puzzels, boeken etc.), is de kans groot dat het kind een ontwikkelingsachterstand krijgt. Kinderen uit een laag sociaal- economisch milieu hebben daardoor ook vaak een achterstand in taalontwikkeling.

Kans op participatie

Onderwijs geeft toegang tot een volwaardige deelname aan de maatschappij. 
Geen onderwijs betekent geen kans op een diploma en leidt vaak tot analfabetisme. Niet kunnen lezen, zorgt dat veel ‘deuren’ gesloten blijven. Geen diploma op zak betekent veelal afhankelijkheid van hulp van anderen en weinig vastheid in inkomsten. Hierdoor ontbreken mogelijkheden om de leefomstandigheden te kunnen verbeteren.

Vicieuze cirkel

Als ouders zelf geen onderwijs hebben gehad, zullen zij hun kinderen veelal niet stimuleren naar school te gaan. Zij zien het belang van onderwijs niet in. Onderwijs geeft pas resultaten op langere termijn. De ouders zijn niet gericht op de toekomst, maar ingesteld op het dagelijkse overleven. Als de kinderen niet gestimuleerd worden naar school te gaan, hebben zij grote kans achter te raken in het onderwijs. Een achterstand in onderwijs bevordert niet de resultaten. Zonder zichtbare resultaten van het onderwijs geven ouders het vaak op met het onderwijs. Wanneer deze kinderen later zelf ouders worden, hebben hun kinderen nauwelijks mogelijkheden van hen te leren. Zo gaan ook hun kinderen achterlopen in hun ontwikkeling en ontstaat een vicieuze cirkel.

Anders gezegd

Kinderen die in een achterstandswijk opgroeien hebben vaak:
- een achterstand in taal. Zeker als zij een andere moedertaal hebben dan op school gesproken wordt.
- een achterstand in ervaringen. Zij hebben bijvoorbeeld niet getekend en niet geknipt. Ervaringen opdoen is nodig om te leren.
- een achterstand in kennis. Kinderen leren normaal gesproken spelenderwijs en in hun natuurlijke omgeving: “Kijk mama legt twee bordjes op tafel; 1...2...”. Kinderen uit een achterstandswijk missen de kennis, die andere kinderen thuis hebben opgedaan.

Doorbreken vicieuze cirkel

Oscar Lewis deed onderzoek naar de oorzaken van armoede in zijn studie “Culture of poverty”. Hij komt daarin tot de conclusie, dat kinderen die tot de leeftijd van 7 jaar geen onderwijs hebben genoten niet in staat zijn zich te ontworstelen uit de wurggreep van armoede. Alle onderwijsinspanningen na het zevende levensjaar blijken veelal vruchteloos. Een reden temeer om ons in eerste instantie in te zetten voor de kleuters. 

Kinderen zijn goedgelovig, nieuwsgierig en loyaal aan volwassenen. Dat maakt volwassenen ook verantwoordelijk, ook voor wat zij tegen de kinderen zeggen.
Een kind heeft recht op ontwikkeling. Daarom is het in het belang van het kind om niet minder hulp maar juist extra hulp te krijgen. Een school moet daarom extra ervaringen bieden en ‘remedial teaching’ op taal.
 
Het is ook in het belang van de samenleving als deze vicieuze cirkel wordt doorbroken. En dat kinderen een kans krijgen op een diploma en daarmee een toekomst. Deze kinderen zullen op hun beurt later meer mogelijkheden hebben hun kinderen te laten leren en stimuleren naar school te gaan.
 
 
 
 
 
 
 
Logo

Nieuwsbrief

Inlogformulier