After School is een naschools onderwijsprogramma,
waarbij onze Roma-kinderen op hun eigen niveau les krijgen. 
Rekenen en taal zijn hierbij de hoofdvakken. 

Doel

Het doel van After School is dat de kinderen op hun eigen niveau en tempo gaan leren. De kinderen leren de basisvaardigheden van taal en rekenen te beheersen, zodat ze zich daarmee kunnen redden in de maatschappij. Daarnaast willen we graag dat Laleaua voor de kinderen een plek is waar ze zich gezien, gewaardeerd en geliefd voelen. We hebben het verlangen dat de kinderen de God van de Bijbel leren kennen, en Zijn goedheid en liefde ervaren door ons heen.

Elk jaar zijn er zo’n 35-40 kinderen, die op regelmatige basis komen. Bij deze kinderen zien we daadwerkelijk ontwikkeling; in taal en rekenen, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld zelfvertrouwen en omgangsvormen. Ook zien we bij de tieners een verlangen naar kennis over God. 

Ontstaan

After School is ontstaan vanuit onze kleuterschool. Kinderen die vanuit de kleuterschool doorstromen naar de lagere school, krijgen meteen al huiswerk. Dat is een serieus onderdeel van het Roemeense onderwijssysteem, waarbij er een hoge verwachting ligt bij de ouders van de kinderen. Al snel werd duidelijk dat het maken van huiswerk voor veel van onze kinderen onhaalbaar is. Thuis is meestal niet de rust en structuur aanwezig om je te kunnen concentreren. Daarnaast kunnen veel ouders van de kinderen zelf niet lezen en/of schrijven. Om deze redenen startten we in 2004 met een naschools onderwijsprogramma. Kinderen konden naar ons programma komen om huiswerk te maken. Al snel bleek dat de kinderen het hoge tempo en het abstracte niveau van het gewone onderwijssysteem niet, of moeilijk, konden bijbenen, ondanks de vele hulp. Het gat tussen hun niveau en dat van de klas was te groot. Er werd geen, of nauwelijks, vooruitgang geboekt. 

Om deze redenen zochten we naar methodes en middelen om de kinderen les te geven op hun eigen niveau. Ons team bestond inmiddels uit een paar professionele leerkrachten, die feeling hadden met kinderen met ontwikkelingsachterstanden en concentratieproblemen. Omdat binnen het Roemeense taalgebied nauwelijks methodes te vinden waren die bij deze groep kinderen pasten, begonnen wij zelf met het ontwikkelen daarvan. Nu beschikken we over eigen methodes. Daarmee krijgen de kinderen een kans om te leren op hun eigen niveau op het gebied van taal en rekenen. 

Programma

De kinderen komen vier dagen per week bij ons, van maandag t/m donderdag (niet in de vakanties). De kinderen uit de klassen 1 t/m 4 komen om twaalf uur (dan gaat de school uit). We verzamelen in de keuken om gezellig te kletsen en boterhammen te eten. Daarna krijgen de kinderen in hun eigen niveaugroepjes les in taal en rekenen. Een keer per week krijgen ze ook Bijbelles. Bij mooi weer mogen ze na de lessen buiten spelen. Daarnaast is er na de lessen nog tijd  om huiswerk te maken. Intussen komen vanaf twee uur de kinderen van de klassen 5 t/m 8 binnen. Zij gaan ook eten in de keuken en krijgen vervolgens les in hun eigen groepjes tot vier uur.

Binnen het After School programma werken we met een beloningssysteem.  Kinderen kunnen punten verdienen, door aanwezig te zijn. Met die punten kunnen de kinderen cadeaus kopen, die in een speciale vitrinekast staan uitgestald.  Dit is een grote stimulans voor kinderen!

Een keer per week is er voor de oudste kinderen na het programma nog een soort ‘Soos’. Kinderen spelen spelletjes en kletsen gezellig samen. 

In de weken waarin we Kerst of Pasen vieren met de kinderen, doen we verschillende creatieve activiteiten. Aan het eind van het seizoen sluiten we af met een diploma-uitreiking en gaan we op schoolreisje.

Zelfstandig werken
en problemen oplossen

We zien vaak dat de kinderen van zichzelf weinig structuur hebben, daarom zijn onze methodes overzichtelijk ingedeeld. Bepaalde patronen keren steeds terug, zodat de kinderen al snel zelf begrijpen wat de opdracht is. Deze terugkerende patronen helpen de kinderen om zelfstandigheid en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Toch blijven we zien dat het kinderen vaak ontbreekt aan strategisch inzicht en het stap voor stap oplossen van problemen.

Om deze reden krijgt elk groepje ook één keer per week een ‘speciaal uurtje’. Tijdens deze lessen bieden we de kinderen materialen aan die hen kunnen helpen om ruimtelijk inzicht te ontwikkelen, inzicht te krijgen in problemen, logisch te denken en strategieën aan te wennen. We doen dit bijvoorbeeld aan de hand van puzzels. We zien vaak dat kinderen van 9 of 10 jaar nog grote moeite hebben met het leggen van een puzzel van negen of twaalf stukjes! We gebruiken ook allerlei ‘logische spellen’, die een opklimmende moeilijkheidsgraad hebben. We werken met lego en ander constructiemateriaal, waarbij kinderen stapsgewijs de getekende instructies moeten opvolgen. We helpen hen hun werk te structureren, om geduld te hebben en om vol te houden!

De meeste kinderen vinden het heel leuk om dit te doen, want het lijkt veel op ‘spelen’. Dat is het ook! Maar ondertussen leren ze vaardigheden die van belang zijn voor allerlei andere leergebieden, en natuurlijk ook voor het dagelijks leven.

Webdesign Studio CC © 2020
Târnăveni, Romania