Medische hulpverlening bestaat uit het helpen van mensen die niet in staat zijn hun eigen gezondheidsprobleem zelfstandig op te lossen
Daarnaast geven we voorlichting aan individuen en groepen kinderen. 

Doel

Het doel van de medische hulpverlening is om Roma te helpen, die hun eigen gezondheidsprobleem niet zelfstandig op kunnen lossen en om kennis over te dragen. In eerste instantie kijken we naar hoe iemand geholpen kan worden, zodat hij of zij zelfstandig het probleem op kan lossen. Soms zijn er echter (urgente) gevallen waarin we hulp bieden, zodat iemand niet nog zieker wordt en of komt te overlijden. Verder wordt er voorlichting gegeven, aan zowel individuen, als aan groepen kinderen. We hopen door deze voorlichting gezondheidsproblemen in de toekomst te voorkomen.

In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat veel mensen adviezen overnemen, waardoor ze niet meer om hulp komen vragen. Zo hebben de meeste mensen bijvoorbeeld geleerd dat een recept van het ziekenhuis duur is. Als ze daarentegen met het recept naar de huisarts gaan, krijgen ze een nieuw recept waardoor ze (bijna) niks meer hoeven te betalen. Verder helpen we met vervoer naar behandelingen en het betalen daarvan.

Ontstaan

Naarmate er intensiever met de Roma gewerkt werd, kwamen er steeds meer medische (hulp-)aanvragen. In 2011 is daarom de medische hulpverlening gestart. Sindsdien weten de mensen goed de weg te vinden naar de medische hulpverlening en vinden we samen met hen een oplossing voor hun gezondheidsproblemen.  

Hoe ziet het programma eruit?

Over het algemeen komen vragen binnen tijdens de drie contactmomenten die er wekelijks zijn. Deze vragen zijn heel divers. Mensen komen met een recept dat ze niet kunnen betalen of hebben medische hulpmiddelen nodig, zoals een bril. Soms weten ze niet waar ze heen moeten gaan of ze zijn doorverwezen naar de specialist en zijn bang dat ze elkaar niet begrijpen.

Per geval wordt een persoonlijk plan gemaakt, waarin wordt gekeken naar wat diegene zelf kan, wat zijn/haar motivatie is en in hoeverre deze persoon betrokken is bij de andere programma’s van Laleaua. 

Doordat de hulpvragen heel divers zijn, zijn de acties die ondernomen worden ook heel divers. Het kan zijn dat iemand al met een advies of een voorlichting geholpen is. Daarnaast helpen we met het betalen van medicatie, behandelingen, medische hulpmiddelen, transport van/naar het ziekenhuis. We begeleiden mensen in het ziekenhuis en bemiddelen tussen de hulpverlener en de patiënt, we helpen met het aanvragen van een ziekte-uitkering of we coachen een individu tijdens een intensief medisch traject. 

Webdesign Studio CC © 2020
Târnăveni, Romania