Gerben

Ik ben als voorzitter van Stichting Laleaua Nederland, samen met de andere bestuursleden, verantwoordelijk voor het ondersteunen van het werk van Laleaua in Roemenië. Concreet houdt dat in dat ik geregeld overleg met het bestuur en met het team van Laleaua. Gezamenlijk besluiten we wat er nodig is om het werk in Roemenië mogelijk te blijven maken.

In de afgelopen jaren ben ik geregeld in Târnăveni geweest. Daar zag ik de moeite en zorgen onder de Roma-bevolking. De ongelijkheid en het toekomstperspectief, van de jongeren in het bijzonder, vind ik zorgelijk. Ik zag dat Gods licht schijnt in de Roma-gemeenschap, mede door het werk van het team. Dat alles is voor mij een goede reden om dit werk te doen.

Laleaua bestaat uit een bonte verzameling van mensen, met verschillende achtergronden, kwaliteiten en talenten. Ik zie dat alle vrijwilligers verbonden zijn door onze Heer. In Roemenië mogen zij instrumenten zijn in Gods hand. Zo kunnen we samen, het bestuur in Nederland en de vrijwilligers in Roemenië, God groot maken!

Annemarie

Binnen het stichtingbestuur mag ik de rol van secretaresse op mij nemen. Ik voel mij vereerd dat ik op deze manier een steentje kan bijdragen aan het mooie werk dat Laleaua onder de Roma in Târnăveni doet. 

De blije gezichten van de kinderen, de overtuiging dat elk kind ertoe doet en het daadwerkelijk handen en voeten geven aan het christen-zijn, motiveert mij om mij in te zetten voor dit werk. Ik sluit mij graag aan bij het geloof dat spreekt uit het werk van het team, dat Jezus Christus uiteindelijk het leven van deze kinderen kan veranderen. 

Laleaua is als een tweede familie; samen met het team en de kinderen mogen wij de liefde van God aan elkaar geven en ontvangen. Jezus leeft! En Jezus staat centraal in alles wat Laleaua doet. Hij is Degene die ons bindt en leidt.

Gerben

Binnen het stichtingsbestuur ben ik de penningmeester. Ik richt mij specifiek op de financiële aspecten.

Als student was ik geregeld in Roemenië. Ik heb daar geholpen in een kindertehuis in Spinus en bij het opzetten van agrarische tak voor de stichting Ecce Homo in Cluj-Napoca. De achtergestelde positie van de Roma trof mij toen, en ook nu nog.

Laleaua draagt al jarenlang structureel bij aan de ontwikkeling van de Roma, en dat vind ik tof. De gedrevenheid en de motivatie van iedereen is bijzonder. Ik heb daar veel respect voor!

Webdesign Studio CC © 2020
Târnăveni, Romania