Adela

Binnen Laleaua ben ik kleuterjuf. Mijn belangrijkste taak is het creëren van een relatie gebaseerd op liefde, vertrouwen en wederzijds respect. Elke dag hebben we spelenderwijs veel plezier met de kinderen. We geven de fantasie van de kinderen de vrije loop en beleven zo samen veel avonturen. De ene dag zijn de kinderen prinsen en prinsessen, de andere dag zijn ze piraten.  

Als kleuterjuf heb ik verschillende rollen, maar mijn belangrijkste rol is die van de “moeder”. Een moeder die de kleuters liefdevol en geduldig behandelt, die ze nieuwe dingen leert en ze een veilig gevoel geeft.

Mijn liefde voor kinderen motiveert mij het meest. Daarnaast geeft het voldoening om te weten dat ik bijdraag aan het “fundament” van de  eerste zeven levensjaren van de kinderen.

Wat is er meer motiverend dan je dag te beginnen met warme en oprechte knuffels en glimlachen, die bekrachtigd worden met complimenten zoals “Mevrouw, u bent de allermooiste!”

Laleaua is de plek waar kansarme Roma-kinderen een kans krijgen op onderwijs. Het is een warme, gastvrije omgeving, omringd door bekwame mensen, volledig toegewijd aan de behoeftes van het kind.

Laleaua is voor de kinderen een ‘tweede thuis’. Een tweede thuis waarvan ze weten dat er altijd mensen voor hen klaarstaan. Voor advies, een helpende hand wanneer ze dat nodig hebben of om een betere start in het leven te krijgen. 

Adriana

Binnen Laleaua ben ik al bijna tien jaar kleuterjuf. Ik probeer in de tijd die ik met de kinderen doorbreng een gezinsomgeving te vormen. Voor een korte tijd vervang ik de moederrol. 

De ‘nieuwe moeder’ troost het kind dat thuis geslagen is, keurt verkeerd gedrag af en is geduldig en vergevingsgezind. Ik houd van de kinderen. Ik ben kalm, geduldig en liefdevol. Ik beveel de kinderen niet, maar ik sta naast de kinderen en help hen om zelf te leren en zelfstandig te worden. 

Ik gebruik creatieve methoden om de aandacht van de kinderen te trekken. Door educatieve activiteiten krijgen kinderen liefde voor het onderwijs. Ze verlangen ernaar om dingen te bereiken waar vaardigheid, aandacht en geduld voor nodig is. Ik span me in voor de ontwikkeling van de woordenschat, de  persoonlijkheid en het gedrag van het kind!

Laleaua is een prachtige droom die uitkomt voor een bepaalde categorie kinderen. Het is een veilige plek die mij motiveert en aanmoedigt om bij te dragen aan de opleiding van de kinderen. Ik houd van wat ik doe en ik ben betrokken en toegewijd. Ik probeer door te gaan met wat het team van vrijwilligers uit Nederland heeft opgezet in onze gemeenschap in Târnăveni. Ik ben er trots op om deel uit te maken van dit geweldige team. Het team dat tijd, toewijding en veel vaardigheid heeft in het opzetten, openen, vormen en realiseren van dromen die voor deze kinderen werkelijkheid kunnen worden!

Laleaua is een prachtige plek. Een plek waar iedereen welkom is die hier binnenkomt, vooral voor de kinderen die naar deze kleuterschool gaan!

Het is een plek waar de kleintjes met liefde en passie hun activiteiten met ons, de juffen, doen. Het is een ‘tweede thuis’ waar ze genieten van mogelijkheden die er bij hen thuis niet zijn. Hier ontvangen de kinderen veel spelletjes en speelgoed, lekkere maaltijden en veel genegenheid van ons.

We willen iedereen bedanken die betrokken was bij het opzetten van deze kleuterschool, waar we trots op zijn.  We zijn dankbaar dat u deze kansarme kinderen de kans geeft om te leren en te integreren in onze samenleving! 

Alina

Ik ben de schoonmaakster van Laleaua en ik zorg voor de persoonlijke hygiëne van de kinderen. 

Voor mij is elk kind anders en speciaal. Elk kind  heeft een verhaal dat ik wil horen. Hoewel ik maar een paar uur doorbreng op de kleuterschool, probeer ik de kinderen persoonlijke hygiëne uit te leggen. Ik probeer ze wastechnieken aan te leren, want soms zijn de kinderen bijvoorbeeld bang voor water. Ik leg ze uit hoe belangrijk hun persoonlijke hygiëne is, zodat ze niet ziek worden.

Laleaua is de plek waar ik vaak langs kwam wandelen op weg naar huis. Binnen Laleaua vond ik warme en gastvrije mensen. In  het begin was ik een beetje verlegen. Nu ben ik blij dat ik de vriendelijkheid heb ontdekt van de mensen die werken bij Laleaua. Zij doen geweldige dingen voor kinderen. Het motiveert mij dat er mensen zijn die kansarme kinderen in onze stad hulp bieden.

Laleaua is voor mij als een familie. 

Bram

Bij Laleaua ben ik vooral werkzaam binnen After School. Ik ben verantwoordelijk voor het rekenprogramma en het programma speciaal. Het programma speciaal is een programma waarin kinderen spelenderwijs leren. Het doel van het programma is het ontwikkelen van planmatig werken, strategieën aanleren en logisch nadenken. Naast After School ben ik ook voetbaltrainer. Eén keer in de week ga ik met een groep jongens naar een overdekt voetbalveld. De jongens krijgen voetbaltraining met een eigen voetbalcompetitie. Daarnaast help ik mee met de jongensclub.

Er was altijd een diep verlangen in mijn hart om iets te kunnen betekenen voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Dit wilde ik vooral doen door een combinatie van sport, spel en educatie. Door deze activiteiten heen wil ik graag Gods liefde laten zien aan deze kinderen. Met Laleaua en de groep hier, had ik meteen een klik. Ik zie dat God het in mijn hart heeft gelegd om het werk hier te doen.

Laleaua is een organisatie waarin kinderen een tulp mogen zijn die mooi open mag bloeien, ieder in zijn eigen mooie kleur. De kinderen mogen groeien in hun ontwikkeling, zich geliefd weten en zich veilig voelen. Het is God die een hart heeft voor dit werk, en dat is waar Laleaua op bouwt en vertrouwt.

Dorel

Mijn taak bij Laleaua is om gedurende het hele schooljaar Bijbelstudie-lessen aan de kinderen te geven. Ik bereid de lessen voor, geef onderwijs, zing liederen met de kinderen, leer Bijbelverzen aan en ik verzorg de bijpassende knutselwerkjes bij de Bijbellessen. 

Naast Bijbelstudie geef ik elke dag aan twee groepen kinderen Roemeens les en wiskunde. Daarnaast zijn er nog een aantal andere taken die we samen met de collega’s uitvoeren.

Ten eerste begreep ik van God dat Hij wilde dat ik hier werkte. Mijn liefde voor de kinderen en hun wederzijdse liefde voor mij, motiveert mij. Het bemoedigt mij om vooruitgang en resultaat bij de kinderen te zien, door wat ik ze leerde. Ten slotte is dit werk ook een noodzaak voor mijn maandelijkse inkomen. Op deze manier heb ik een inkomen voor mijn gezin.

Laleaua is een plek waar God Roma-kinderen de kans biedt om te leren, opgeleid te worden en God te leren kennen.

De meeste buitenstaanders zeggen: “het is onmogelijk!”. Dat is waar God zegt: “het is mogelijk!”. 

Eva

Allereerst zorg ik voor het eten van de kinderen (zowel voor de kleuterschool, als voor de After School kinderen). Daarnaast help ik kinderen die hulp nodig hebben bij hun huiswerk. Ik ontvang mensen die de kleuterschool binnenkomen met vragen, of die op zoek zijn naar iemand van de medewerkers. Wanneer er gasten uit Nederland komen, ontvang ik hen met alle vreugde en veel liefde. Wanneer de kinderen gegeten hebben, doe ik de afwas en maak ik schoon. En… natuurlijk zet ik altijd koffie en thee voor mijn collega’s! 

Ik dank God dat Hij me naar deze plek stuurde. De plek waar ik duizenden sneetjes brood en heel veel thee maak. De plek waar ik voor geweldige kinderen mag zorgen, zodat ze zich geliefd en gewaardeerd voelen. Als ik vertrek, vertrek ik met een glimlach op mijn gezicht. Ik ben dankbaar voor al het werk dat ik mocht doen, en ik kijk uit naar de volgende dag om weer aan het werk te kunnen!

Verschillende aspecten binnen Laleaua stimuleren mij. Allereerst de vrede en rust die ik van God ontvang. Daarnaast heb ik vreugde en liefde in mijn hart voor de kinderen. Ik werk elke dag met veel plezier en liefde voor hen.  Ik ben blij dat ik op deze manier van nut kan zijn. Daarnaast word ik bemoedigd door mijn collega’s. Zij helpen mij, wanneer ik het moeilijk heb.  Ik word gewaardeerd voor wat ik namens mijn baas doe. We hebben een goede samenwerking en dat motiveert mij en moedigt mij aan om door te gaan met het werk.  Ik vind het leuk wat ik doe! 

Laleaua is een mooie en gastvrije plek waar iedereen onze kleuterschool kan komen bekijken. Het is een goede organisatie met een prettige sfeer. Nederlandse collega’s weten altijd hoe ze zich moeten gedragen tegenover ons en de kinderen die Laleaua bezoeken. Ze hebben goede initiatieven en doen het werk met plezier. Wanneer mensen iets vragen over de kleuterschool, kunnen we positief over Laleaua spreken. Ik ben gezegend met een baan bij Laleaua. Ik dank God voor deze prachtige plek. Ik hoop hier nog velen jaren te mogen werken, zodat we samen van het werk kunnen genieten. Ik ben blij  dat ik deel ben van het Laleaua-kleuterteam! 

Fianne

Binnen Laleaua houd ik mij bezig met de communicatie. De verhalen van Laleaua probeer ik door middel van beeld en tekst aan jullie door te vertellen. Daarnaast draai ik mee met de meidenclubs van zowel de jonge als de oudere meiden. Voor de mariniersclub ben ik een hulpkapitein en ik geef een aantal uur les in de week tijdens After School.

Ik tilde haar op en draaide heel hard rondjes, zodat ze door de lucht zweefde. Die grote stralende glimlach staat in mijn geheugen gegrift.

Roma’s ‘optillen’ zodat ze boven hun situatie uit kunnen stijgen motiveert mij. Hen optillen en helpen te groeien, om hen vervolgens te leren zelf met beide benen stevig(er) op de grond te staan. Stevig staan op de onwankelbare Rots, waardoor ze gaan stralen en de vicieuze cirkel waarin ze leven doorbroken kan worden.  

Laleaua is een bloementuin vol gekleurde, mooie, getalenteerde en bijzondere tulpen. Een plek die afhankelijk is van het Levende Water en het Licht dat doet leven. Van datzelfde Water en Licht hopen we vervolgens een sprankje door te geven, zodat elke tulp tot werkelijke bloei komt. 

Henk

Mijn werkzaamheden bestaan voor een groot deel uit het aansturen van Laleaua. Daarnaast houd ik mij bezig met zaken en contacten die daaruit voortvloeien. 

Als “persoonlijke” chauffeur van de kleuterschool haal en breng ik de kleuters naar de kleuterschool. Daarnaast mag ik elke week samen met mijn collega Dorel iets moois uit de Bijbel vertellen. We proberen daar altijd een feestje van te maken.

Ik geef ook een aantal lesuren binnen After School. Bij de jongensclub geef ik Bijbelles en ik ben reserve kapitein bij de mariniersclub. Ik zet mij in daar waar nodig.

Zelf groeide ik op in een warm christelijk gezin. Hierdoor had ik alle mogelijkheden om mijzelf te ontwikkelen. Om deze reden wil ik onze kansarme kinderen graag ondersteunen en hen een warme plek bieden, zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen. Ik wil ze laten weten dat ze geliefd zijn door  onze Hemelse Vader en Zijn Zoon Jezus. Hij die Zijn leven gaf om voor hun zonden te sterven en opstond uit de dood. Deze waarheid maakt het verschil, geeft perspectief en motiveert. Persoonlijk inspireert de tekst uit Hosea 4:6a mij om te doen wat ik nu mag doen: “Mijn volk komt om doordat het met Mij niet vertrouwd is”.  Daarnaast inspireert een uitspraak van Henry Ford mij; “De meest waardige hulp die je iemand kunt bieden,  is hem een kans geven”.

Laleaua is een veelkleurige en veelzijdige organisatie; klein, maar fijn.

Veelkleurig, omdat wij uit verschillende nationaltiteiten, culturen, kerkelijke achtergronden en leeftijden bestaan. We hebben eenzelfde passie; het liefhebben en ondersteunen van het minderbedeelde (Roma-)kind en zijn of haar familie.

Veelzijdig, omdat wij dit op diverse manieren willen realiseren. We doen ons best om samen met het kind/ de jongere en zijn familie inhoud te geven aan een aantrekkelijk leven dat tot Gods eer zal zijn.

Leon

In eerste instantie houd ik mij bezig met de medische hulpverlening van Laleaua. Drie ochtenden in de week ben ik beschikbaar voor vragen. Aan de  hand van de vragen verleen ik de hulp die nodig is. Het gaat hierbij om voorlichting, het helpen met medicatie of begeleiding naar het ziekenhuis waarin ik de tussenpersoon ben tussen de Roma en de medische instanties. Daarnaast ben ik leider bij de mariniersclub, geef ik een dag in de week les bij After School  en houd ik mij bezig met de facilitaire zaken.

Mensen helpen vond ik als kind al erg fijn. De eerste keer dat ik in Roemenië kwam, werd ik erg geraakt door de nood die ik zag. Om deze reden greep ik elke mogelijkheid aan om weer terug te gaan. Tijdens mijn opleiding tot verpleegkundige, maakte God mij duidelijk dat ik naar Roemenië mocht gaan om de mensen daar te helpen. Ondertussen is mijn motivatie veranderd. Ik doe het niet meer alleen voor de mensen, maar ik doe dit werk voor God.  Hij alleen kan een echte verandering teweeg brengen!

Laleaua is een onderdeel van Gods plan om tot zegen te zijn in de levens van de mensen met wie Laleaua werkt, ter opbouw van Zijn Koninkrijk!

Linda

Mijn werk bestaat uit het bieden van hulp aan de Roma-families en het werken met tieners van 10-18 jaar. Ik leg gezinsbezoeken af en ik ben het aanspreekpunt vanuit ons team voor sociale en maatschappelijke problemen. Ik probeer de families te helpen door samen stap voor stap tot oplossingen te komen. Ik werk wekelijks met de tieners bij de programma’s After School, meidenclub en de mariniersclub.

Ik ben dankbaar dat God mij hier in Târnăveni een plekje heeft gegeven in Zijn Koninkrijk. Er zijn zoveel getalenteerde kinderen en tieners die nu en in de toekomst in staat zijn een plekje te kunnen innemen in Gods Koninkrijk en de Roemeense maatschappij. Ik mag hen hiertoe bemoedigen en hen bewust maken van Gods plan met hun leven.

De kinderen en tieners van nu zijn opgegroeid met de programma’s van Laleaua. Deze programma’s hebben daardoor een vaste plek ingenomen in hun leven. De focus van Laleaua op persoonlijke ontwikkeling (op geestelijk en educatief vlak) en het bieden van een veilige plek staan hoog in het vaandel. Daarnaast bieden we een luisterend oor, een schouder om op te huilen en een plek vol liefde, rust en structuur.

Marin

Binnen After School geef ik Bijbelstudie-lessen, Roemeense taal en rekenen. Ik ben betrokken bij de jongensclub, waar ik Bijbelstudie geef en de tieners bemoedig en raad geef. Voor de mariniersclub verzorg ik de aanbidding en de Bijbellessen. Binnen Laleaua ben ik een van de verantwoordelijken voor het opstellen van de documenten voor de uitvoering van de actieplannen. Door kritische analyses en nieuwe ideeën probeer ik bij te dragen aan de positieve ontwikkeling van de programma’s van Laleaua. 

Wat mij motiveert binnen Laleaua is het feit, dat de liefde van God en de christelijke waarden en principes bekend worden gemaakt aan degenen met wie we werken. Ook de groeiende erkenning vanuit de samenleving dat onze activiteiten een transformerende, positieve impact hebben op de families van de Roma-gemeenschap, motiveert mij. Het feit dat we samen steeds meer kunnen groeien in sociale, culturele en spirituele aspecten is een echte aanmoediging voor mij. Ik voel me vereerd dat ik tot op zekere hoogte kan bijdragen aan de vorming en verbetering van de toekomst van elk kind en elke tiener met wie ik werk.

Laleaua is een christelijke non-profitorganisatie van Nederlandse afkomst die via al haar programma’s Gods liefde aan de Roma-gemeenschap bekend wil maken. Laleaua is een multi-etnische en multiculturele organisatie.  Sinds het begin van haar bestaan speelt Laleaua een belangrijke rol in de Roma-gemeenschap op het gebied van onderwijs en sociale integratie. Het richt zich ook op het verminderen van economische ongelijkheden, het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheid en het verkleinen van negatieve vooroordelen en discriminatie van Roma.

Marleen

Binnen Laleaua geef ik les bij After School voor kinderen van de lagere school. Meestal geef ik taalles, waarbij de niveaus variëren van groep 2-7 en de leeftijden van kinderen van 7-14 jaar. In de pauzes eten we samen in de keuken. We kletsen en spelen.

Ik doe dit werk, omdat ik deze kansarme kinderen een betere toekomst gun! Daarvoor is goede educatie een voorwaarde, en die wordt vaak gemist. Ik wil de kinderen helpen om zelfvertrouwen te ontwikkelen en te groeien in basisvaardigheden, die nodig zijn om een positieve bijdrage te leveren in de maatschappij. Ik wil hen laten merken dat ze gezien en geliefd worden; dat ze waardevol zijn. Ik wil hen een fijne tijd geven op de momenten dat ze bij ons zijn.

Laleaua is voor mij een familie, een plek waar ik samen met anderen mag groeien in het kennen van de liefde van God. Een plek, waar ik die liefde handen en voeten mag geven en uit mag delen. Een plek, waar de kinderen veiligheid en warmte mogen ervaren en ook iets mogen proeven van hoe een familie bedoeld is. Een plek, waar groot en klein zichzelf mag ontdekken en zichzelf mag zijn.

Webdesign Studio CC © 2020
Târnăveni, Romania