Sociale assistentie biedt praktische, sociale en maatschappelijke hulp aan gezinnen of individuen,
zodat hun situatie verbetert. We analyseren het probleem en zoeken naar een oplossing. 

Doel

Met sociale assistentie bieden wij praktische, sociale en maatschappelijke hulp aan gezinnen of individuen, zodat hun  situatie verbetert. De gezinnen weten ons te vinden en weten dat van henzelf ook de nodige inspanning gevraagd wordt. De hulp is in bijna alle gevallen een ‘samen optrekken’ en geen ‘handje ophouden en krijgen’, wat in Roemenië veel schade heeft toegebracht aan de zelfstandigheid van de Roma. We kiezen ervoor om de persoon in kwestie te leren om zelf de regie te nemen over zijn/haar leven. We zullen meelopen, een steuntje in de rug zijn en problemen helpen oplossen, maar de verantwoordelijkheid voor het oplossen van het probleem blijft zoveel mogelijk liggen bij het gezin of het individu. Er zijn situaties waarin we moeten ingrijpen zonder instemming of toestemming van de ouders of verzorgers, voor de veiligheid of gezondheid van het kind. In dat geval treden we op ter wille van het kind en werken we samen met instanties, zoals de politie, de kinderbescherming of het gemeentehuis.

Ontstaan

In 2010 is in de Roma-straat, de Rândunelelor straat, een inventarisatie gestart. We bezochten veel gezinnen, en op die manier brachten we de gemeenschap min of meer in kaart. Daarnaast was er via de kleuterschool en het After School programma ook veel contact met de ouders van betrokken kinderen. 

De gezinnen in de Rândunelelor straat lijken zich, op het eerste gezicht, wel aardig te redden. Maar als je wordt geaccepteerd achter de voordeur, ontdek je dat er veel misstanden zijn. Kleine probleempjes, zoals ontbrekende documenten of momenten dat analfabetisme in de weg zit, zijn situaties waarin we als stichting kunnen helpen. Daarnaast zijn er ook heftigere problemen, zoals huiselijk geweld, kindermishandeling of andere vormen van onrecht. Deze problemen zijn helaas geen uitzondering. 

We proberen hulp te bieden op momenten dat we kúnnen helpen en we grijpen in op de momenten waarin we onze ogen niet kunnen sluiten. Dit levert vaak mooie en dankbare momenten op, maar ook verdrietige en uiterst complexe situaties. Zoals elk project staat ook sociale assistentie in het teken van het bouwen aan Gods Koninkrijk. 

Hoe ziet het programma eruit?

Laleaua is door de gezinnen van de Roma-gemeenschap te benaderen voor elke sociale, maatschappelijke en/of financiële vraag. We analyseren het probleem en zoeken naar een oplossing. Het traject dat volgt kan een enkele actie bevatten, die al dan niet met onze hulp wordt uitgevoerd. Het kan ook betekenen dat we een langduriger traject aangaan, dat meerdere acties bevat. De inzet en betrokkenheid van het betreffende gezin of individu is leidend, het bepaalt of het probleem al dan niet wordt opgelost. Als het gezin zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, zal ook de hulp van de kant van Laleaua gestaakt worden. Uiteraard wordt de intensiteit van de hulp bepaald aan de hand van kunde, vaardigheden en (financiële) mogelijkheden van het gezin. Bij heftige zaken als kindermishandeling, huiselijk geweld of ontvoering worden instanties ingeschakeld en wordt er zonder instemming of toestemming van het gezin actie ondernomen.

Webdesign Studio CC © 2020
Târnăveni, Romania