Het bestuur

Het Roemeense bestuur van Laleaua bestaat uit  6 leden, waaronder een voorzitter en een secretaris. De huidige leden van het bestuur zijn: 

– Gigi Eriță (senior vrijwilliger)
– Mineria Floare (directrice kleuterschool)
– Henk Zijl (voorzitter)
– Marleen Bronsema (secretaris)
– Marin Farcasiu (assistent manager)
– Leon de Rover (medisch assistent)

Mineria

Sinds 2018, vanaf december,  ben ik de directrice van de kleuterschool. Daarnaast ben ik lid van het bestuur. 

Ik kijk met bewondering naar mijn vriendelijke collega’s. Elke dag geven zij een sprankje licht en vreugde aan de kinderen die het minder getroffen hebben in het leven. 

Voor mij persoonlijk betekent Laleaua: het geven van onderwijs, een extra kans, vriendelijkheid, doorzettingsvermogen en… niet in de laatste plaats; liefde voor de ander. 

Ik ben dankbaar dat ik de kans krijg om deel te mogen zijn van dit team. 

Onze taak

De taak van het bestuur is, om de organisatie zo te leiden dat de vastgestelde visie en missie van de organisatie gerealiseerd wordt op de meest optimale manier. Het gaat daarbij niet alleen om de meest efficiënte manier van financiële middelen, maar ook het effectief inzetten van mensen.

Het bestuur waakt ervoor dat de organisatie trouw blijft aan haar gestelde doelen, en of deze daadwerkelijk uitgevoerd worden. 

Het bestuur adviseert de organisatie als het gaat om de toekomstvisie en probeert nieuwe ontwikkelingen te signaleren die vertaald kunnen worden naar de activiteiten van de organisatie.

 

Webdesign Studio CC © 2020
Târnăveni, Romania